ซื่อสัตย์

โปร่งใส

ใส่ใจบริการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
Buriram Public Health Saving & Credit Cooperative Limited

Mobile Application ของสหกรณ์ BRH Saving ที่สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ของตนเอง รวมถึงการรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากสหกรณ์ ใช้ได้ทั้งมือถือระบบปฏิบัติการ IOS และ Android

กิจกรรมด้าน CSR

Corporate Social Responsibility

13 สิงหาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ โดย นายสนั่น คะรัมย์ ประธานกรรมการ พร้อมหน่วยงานราชการและประชาชนในท้องที่ร่วมกิจกรรมปลูกป่า มอบสิ่งของแก่น้อง ๆ นักเรียน และกิจกรรมทำบุญ ณ อ.โนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ขอบขอบคุณสมาชิกและทุก ๆ ท่านด้วยครับ ไว้พบกันในกิจกรรมดี ๆ เช่นนี้ในโอกาสหน้านะครับ