รายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิเลือกตั้งประธานและกรรมการดำเนินการประจำปี 2564

หากสมาชิกท่านใดไม่มีรายชื่อในหน่วยงานที่ตนปฏิบัติอยู่สามารถแจ้งมาที่สหกรณ์หรือแจ้งทาง LINE@ สหกรณ์ ID:@bpphsc โดยด่วน เพื่อความสะดวกในการลงคะแนนเลือกตั้งของท่าน


แจ้งขอแก้ไขรายชื่อ>>> https://forms.gle/J7QDExTnSpsyLU4NA

แจ้งขอแก้ไขรายชื่อ>>> https://forms.gle/J7QDExTnSpsyLU4NA

ประกาศสหกรณ์ เรื่อง การเลือกตั้งสรรหาประธานและคณะกรรมการดำเนินการ