รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562

สมาชิกกรุณาตรวจสอบรายชื่อตามหน่วยงานที่ตนปฏิบัติงานอยู่ หากไม่ถูกต้องกรุณาแจ้งต่อประธานหน่วยเลือกตั้งของตนโดยด่วน

ประกาศสหกรณ์ เรื่องการทำประกันชีวิตกลุ่ม

ด้วยสหกรณ์ฯ มีความประสงค์จะทำประกันชีวิตกลุ่มให้แก่สมาชิกสหกรณ์ จึงประกาศให้ผู้มีอาชีพดังกล่าวยื่นข้อเสนอแก่สหกรณ์ฯ

ประกาศสหกรณ์ เรื่อง กำหนดการยื่นคำขอเพิ่ม-ลด,หุ้น,หนี้

กำหนดการยื่นคำขอเพิ่ม – ลด , หุ้น, หนี้ ยื่นคำขอพร้อมสลิปเงินเดือน พฤศจิกายน

ประกาศสหกรณ์ ฯ เรื่อง การเลือกตั้งสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ

1.


2.

3.

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ตามประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป บัดนี้การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก รายละเอียด ดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 15/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 15/2562 โดยให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 26 ก.ย. 62 เวลา 9.30 น ณ สหรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด