สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด
เลขที่ 434 หมู่ที่ 3 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
หมายเลขโทรศัพท์ 044-613-480
หมายเลขโทรสาร 044-617-000
E-Mail [email protected]
LINE ID : @bpphsc